home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Kinderen in nood

Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school, vaak door conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor die kinderen is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Op school vinden ze steun bij elkaar. School geeft structuur & houvast en helpt bij het verwerken van trauma’s. Help jij mee?
Kinderen in nood

Onderwijs en de corona pandemie

In veel ontwikkelingslanden zijn de scholen dicht vanwege de corona pandemie. Terwijl onderwijs juist nu van levensbelang is. Miljoenen kinderen die nu thuiszitten, kunnen ge...

2
lopende acties
Kinderen in nood

Noodfonds

Als een gevlucht kind 2 jaar lang niet naar school gaat, is het heel moeilijk om later weer in te stromen. In Libanon spreken ze over een verloren generatie Syrische kinderen...

2
lopende acties
Kinderen in nood

Noodonderwijs voor Syrische kinderen

Na 8 jaar burgeroorlog is nu al meer dan de helft van de Syrische bevolking gevlucht. De meeste vluchtelingen wonen in kampen in buurlanden Jordanië, Turkije, Irak & Libanon....

1
lopende acties
Kinderen in nood

Noodonderwijs in Ethiopië

Sinds 2000 ontvluchtten Eritreeërs hun land om te ontsnappen aan discriminatie, het schenden van mensenrechten, gedwongen tewerkstelling in het leger en vrijheidsbeperkingen....

1
lopende acties

Goed basisonderwijs

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten maken dat het onderwijs van lage kwaliteit is. Veel kinderen stoppen om die reden voortijdig met school. Edukans zorgt onder meer voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school!
Goed basisonderwijs

Verbetering onderwijs in Malawi

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch. Slechts een derde van de kindere...

9
lopende acties
Goed basisonderwijs

Goede leerkrachten in Congo

Meer dan een kwart van de kinderen in Congo tussen de vijf en twaalf jaar gaat niet naar school. Van de kinderen die wel naar school gaan, maakt een derde die niet af, omdat...

1
lopende acties
Goed basisonderwijs

Diplomafonds

250 miljoen kinderen gaan wel naarnschool, maar leren daar veel te weinig. Door overvolle klassen en slecht opgeleide docenten is het onderwijs vaak van lage kwaliteit. Sommi...

3
lopende acties
Goed basisonderwijs

Goed basisonderwijs in Kenia

In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter. De scholen zijn zwak in vergelijking met de rest van Kenia, het percentage HIV besmettingen is het hoogst, geme...

4
lopende acties
Goed basisonderwijs

Alfabetisering in Mali

Het volk van de Dogon woont al sinds de 15de eeuw in een gebied in Mali dat ontoegankelijk en weinig vruchtbaar is. De bevolking is heel arm. De kinderen die gewend zijn aan...

1
lopende acties

Jongeren aan het werk

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen of sluiten opleidingen niet goed aan op de arbeidsmarkt. Edukans werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.
Jongeren aan het werk

Aan het werk fonds

Dit is Tonny. Net als bijna 70% van de jongeren in Kenia was hij een paar jaar geleden werkloos. Hij had ’s avonds vaak geen geld om eten te kopen voor hem en zijn dochtertj...

4
lopende acties
Jongeren aan het werk

Jongeren aan het werk in Kenia

Veel Keniaanse jongeren verliezen op jonge leeftijd hun ouders aan HIV/aids. Zij moeten vroegtijdig stoppen met school om voor hun jongere broertjes en zusjes te zorgen. Deze...

1
lopende acties
Jongeren aan het werk

Jongeren aan het werk in Zuid-Soedan

Veel jongeren in Zuid-Soedan hebben weinig kans om zich te ontwikkelen. Door de instabiele politieke situatie hebben veel kinderen en jongeren onderwijs gemist met analfabeti...

1
lopende acties

Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Meisjes in ontwikkelingslanden maken vaak hun school niet af. In Malawi worden veel meisjes rond hun 15e al moeder en in India trouwen sommige meisjes al voor ze 12 zijn. Daardoor gaan ze niet meer naar school en missen ze de kans hun talenten te ontwikkelen. Dat mag niet gebeuren! Edukans werkt aan goed onderwijs waarin meisjes leren voor zichzelf op te komen. Help jij mee?
Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Meidenfonds

Voor veel meisjes is het niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Met het Meidenfonds steunt u projecten waar de focus ligt op kansen voor meiden. In India bijvoorbeeld l...

3
lopende acties
Gelijke kansen voor jongens en meisjes

De strijd tegen kindhuwelijken in India

Op het platteland van India zijn kindhuwelijken een diepgeworteld probleem. Door armoede en de traditionele rol van vrouwen, worden veel meisjes thuisgehouden en al jong uitg...

3
lopende acties
Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Seksuele ontwikkeling in Malawi

Malawi heeft Youth Friendly Health Services (YFHS) opgezet om HIV/aids, vroege zwangerschappen en schooluitval te voorkomen. Een prachtig initiatief, maar helaas zijn er maar...

4
lopende acties

Op reis

Wil jij zelf als scholier of onderwijsprofessional het verschil maken in ontwikkelingslanden? Kennis en ervaring uitwisselen met collega's in een ontwikkelingsland, een andere cultuur leren kennen en bijdragen aan beter onderwijs? Kom dan in actie via één van onze uitwisselingsprogramma’s DARE2GO, Going Global & World Teacher.
Op reis

Going Global Ethiopie 2020 groep 1

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

17
lopende acties
Op reis

Going Global Ethiopie 2020 groep 2

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

20
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2020 Groep 1

De basisscholen waar we werken aan beter onderwijs in Malawi zijn overwegend grote scholen. 2.500 leerlingen zijn geen uitzondering! Je staat dus voor een behoorlijke uitdagi...

21
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2020 Groep 2

De basisscholen waar we werken aan beter onderwijs in Malawi zijn overwegend grote scholen. 2.500 leerlingen zijn geen uitzondering! Je staat dus voor een behoorlijke uitdagi...

20
lopende acties
Op reis

World Teacher Suriname 2020

We kunnen veel van onze Surinaamse collega’s leren: meertaligheid en culturele identiteit hebben een belangrijke plek op de lokale Pabo en in het curriculum. Het onderwijs in...

26
lopende acties
Op reis

World Teacher Oeganda 2020

Tijdens de World Teacher reis naar Oeganda werk je met Oegandese en Nederlandse collega's aan het inzetten van actieve didactiek, waarmee we de kwaliteit van het onderwijs bi...

8
lopende acties
Op reis

World Teacher India 2020

Het kleurrijke karakter van India zie je terug in het onderwijs. We reizen naar plattelandsregio Odisha, in het oosten van India. Hier gaan we op kleine basisscholen met klei...

1
lopende acties
Op reis

World Teacher Ghana 2020

In Ghana zijn de onderwijsontwikkelingen verder dan in de meeste Afrikaanse landen. In het nieuwe curriculum wordt Activerende didactiek, een van de speerpunten van World Tea...

8
lopende acties
Op reis

World Teacher Ghana Ho 2019

World Teacher is het Edukans programma voor professionalisering van (bijna-)docenten en schoolleiders. Een onvergetelijke studiereis naar het hart van je werk. Tijdens de re...

20
lopende acties
Op reis

World Teacher Ghana Hohoe 2019

World Teacher is het Edukans programma voor professionalisering van (bijna-)docenten en schoolleiders. Een onvergetelijke studiereis naar het hart van je werk. Tijdens de re...

12
lopende acties
Op reis

World Teacher Suriname Paramaribo 2019

World Teacher is het Edukans programma voor professionalisering van (bijna-)docenten en schoolleiders. Een onvergetelijke studiereis naar het hart van je werk. Tijdens de re...

17
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2019 Groep 2

Verbetering onderwijs in Malawi Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch...

24
lopende acties
Op reis

World Teacher Suriname Brokopondo 2019

World Teacher is het Edukans programma voor professionalisering van (bijna-)docenten en schoolleiders. Een onvergetelijke studiereis naar het hart van je werk. Tijdens de re...

19
lopende acties
Op reis

World Teacher Oeganda 2019

World Teacher is het Edukans programma voor professionalisering van (bijna-)docenten en schoolleiders. Een onvergetelijke studiereis naar het hart van je werk. Tijdens de re...

11
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2019 Groep 1

Verbetering onderwijs in Malawi Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch...

20
lopende acties
Op reis

DARE2GO Lang op reis

Tijdens dit lange verblijf in een ontwikkelingsland leven en werken deelnemers mee met lokale partners en de gemeenschap. Ontmoetingen met anderen en van elkaar leren staan...

8
lopende acties
Op reis

World Teacher Oeganda 2018

In Oeganda werken we samen met Fins Church Aid (FCA) aan verbetering van het onderwijs aan vluchtelingen. In Oeganda zijn meer dan een miljoen vluchtelingen uit o.a. Zuid-Su...

13
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2018 Groep 2

Op reis naar Malawi als world teacher; Authentiek Afrika met kleine dorpen met veelal traditionele ronde huisjes, de bevolking is gastvrij en men spreekt dan ook van ‘the war...

9
lopende acties
Op reis

World Teacher Ethiopië 2018

Ethiopië, een bijzonder land in Oost-Afrika. Het is het land van koffierituelen, prachtige natuur, boeiende geschiedenis en grote gastvrijheid. In het World Teacher programm...

12
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2018 Groep 1

Op reis naar Malawi als world teacher; Authentiek Afrika met kleine dorpen met veelal traditionele ronde huisjes, de bevolking is gastvrij en men spreekt dan ook van ‘the war...

15
lopende acties
Op reis

World Teacher Suriname 2018

Op reis als world teacher naar Suriname, vlak bij de brokopondo rivier. We kunnen van de Surinaamse collega’s veel leren. Meertaligheid en culturele identiteit hebben een ple...

20
lopende acties
Op reis

Going Global Malawi 2019 Groep 1

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

15
lopende acties
Op reis

Going Global Malawi 2019 Groep 2

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

16
lopende acties
Op reis

World Teacher India 2019

Het onderwijs in India is kleurrijk! Het landschap is prachtig, de mensen vriendelijk en de cultuur fascinerend. India is het land van grote contrasten en zet al je zintuigen...

13
lopende acties
Op reis

Comenius ontmoet India

In januari 2019 gaan wij, zes leerlingen, zes docenten en twee ouders van het Comenius College met twee collega’s van Edukans naar India. Het Comenius College en de organisa...

16
lopende acties
Op reis

World Teacher Ghana 2018 groep 2

Een bezoek aan Ghana is reizen tussen twee uitersten. Je bezoekt dorpen waar de tijd stil lijkt te staan. Waar geleefd wordt zoals eeuwenlang door heel West-Afrika het leven...

14
lopende acties
Op reis

Going Global Ghana 2018 groep 2

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

13
lopende acties
Op reis

Going Global 2017 Groep 2

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

1
lopende acties
Op reis

Going Global Ghana 2018 groep 1

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

11
lopende acties
Op reis

World Teacher Ghana 2018 groep 1

Een bezoek aan Ghana is reizen tussen twee uitersten. Je bezoekt dorpen waar de tijd stil lijkt te staan. Waar geleefd wordt zoals eeuwenlang door heel West-Afrika het leven...

11
lopende acties
Op reis

Going Global 2017 Groep 1

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

6
lopende acties

Schoolmaatjes

Ga een online uitwisseling aan met een klas in Ghana! Leer over elkaars cultuur en onderwijs en kom in actie voor jullie Ghanese Schoolmaatjes, zodat zij beter kunnen leren.
Schoolmaatjes

Schoolmaatjes

Doet jouw school mee met Schoolmaatjes? Of wil je de school van jouw kind steunen bij hun actie voor Schoolmaatjes? Hier vind je alle deelnemende scholen en kun je een donati...

10
lopende acties