home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Kinderen in nood

Wereldwijd gaan miljoenen kinderen niet naar school, vaak door conflictsituaties en natuurrampen. Juist voor die kinderen is het heel belangrijk om snel weer naar school te kunnen. Op school vinden ze steun bij elkaar. School geeft structuur & houvast en helpt bij het verwerken van trauma’s. Help jij mee?
Kinderen in nood

Onderwijs bij rampen

Tijdens de coronapandemie waren miljoenen kinderen in ontwikkelingslanden verstoken van onderwijs. Zonder school liggen kinderarbeid, uitbuiting en misbruik op de loer. En de...

2
lopende acties
Kinderen in nood

Noodfonds

Als een gevlucht kind 2 jaar lang niet naar school gaat, is het heel moeilijk om later weer in te stromen. In Libanon spreken ze over een verloren generatie Syrische kinderen...

1
lopende acties
Kinderen in nood

Noodonderwijs in Ethiopië

Door het aanhoudende geweld zijn in Ethiopië grote aantallen mensen op de vlucht in eigen land. Bovenop de talloze Eritreeërs die in Ethiopië een veilig heenkomen zoeken als...

12
lopende acties

Goed onderwijs

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Overvolle klaslokalen en slecht opgeleide docenten maken dat het onderwijs van lage kwaliteit is. Veel kinderen stoppen om die reden voortijdig met school. Edukans zorgt onder meer voor een veilige leeromgeving, goed opgeleide docenten en betrokken ouders. Allemaal succesfactoren om een kind te laten slagen op school!
Goed onderwijs

Eindeloos leren met Correctbooks

Edukans wil komend jaar 500.000 basisschoolkinderen in Ethiopië, Ghana, Kenia, Malawi en Oeganda effectief laten leren. Hoe we dit doen? Door leerlingen te voorzien van duurz...

34
lopende acties
Goed onderwijs

Schoolmaatjes

Doet jouw school mee met Schoolmaatjes? Jullie halen geld op voor uitwisbare schriftjes: Correctbooks. Zo kunnen jullie Schoolmaatjes in Ghana nog beter leren. Jouw leerlinge...

8
lopende acties
Goed onderwijs

Beter onderwijs voor kinderen in India

Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bo...

4
lopende acties
Goed onderwijs

Verbetering onderwijs in Malawi

Malawi is één van de armste landen ter wereld. Hoewel 87% van de kinderen naar de basisschool gaat, is de schooluitval nog steeds gigantisch. Slechts een derde van de kindere...

7
lopende acties
Goed onderwijs

Goede leerkrachten in Congo

Meer dan een kwart van de kinderen in Congo tussen de vijf en twaalf jaar gaat niet naar school. Van de kinderen die wel naar school gaan, maakt een derde die niet af, omdat...

1
lopende acties
Goed onderwijs

Diplomafonds

250 miljoen kinderen gaan wel naarnschool, maar leren daar veel te weinig. Door overvolle klassen en slecht opgeleide docenten is het onderwijs vaak van lage kwaliteit. Sommi...

6
lopende acties
Goed onderwijs

Goed basisonderwijs in Kenia

In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter. De scholen zijn zwak in vergelijking met de rest van Kenia, het percentage HIV besmettingen is het hoogst, geme...

3
lopende acties

Jongeren aan het werk

In veel ontwikkelingslanden bestaan bijna geen vervolgopleidingen of sluiten opleidingen niet goed aan op de arbeidsmarkt. Edukans werkt daarom aan opleidingen voor beroepen waar ook echt vraag naar is. En we geven trainingen in ondernemerschap zodat jongeren leren hoe ze zelfstandig een inkomen kunnen verdienen.
Jongeren aan het werk

Aan het werk fonds

Dit is Tonny. Net als bijna 70% van de jongeren in Kenia was hij een paar jaar geleden werkloos. Hij had ’s avonds vaak geen geld om eten te kopen voor hem en zijn dochtertj...

2
lopende acties

Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Meisjes in ontwikkelingslanden maken vaak hun school niet af. In Malawi worden veel meisjes rond hun 15e al moeder en in India trouwen sommige meisjes al voor ze 12 zijn. Daardoor gaan ze niet meer naar school en missen ze de kans hun talenten te ontwikkelen. Dat mag niet gebeuren! Edukans werkt aan goed onderwijs waarin meisjes leren voor zichzelf op te komen. Help jij mee?
Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Meidenfonds

Voor veel meisjes is het niet vanzelfsprekend om naar school te gaan. Met het Meidenfonds steunt u projecten waar de focus ligt op kansen voor meiden. In India bijvoorbeeld l...

6
lopende acties
Gelijke kansen voor jongens en meisjes

Seksuele ontwikkeling in Malawi

Malawi heeft Youth Friendly Health Services (YFHS) opgezet om HIV/aids, vroege zwangerschappen en schooluitval te voorkomen. Een prachtig initiatief, maar helaas zijn er maar...

0
lopende acties

Op reis

Wil jij zelf als scholier of onderwijsprofessional het verschil maken in ontwikkelingslanden? Kennis en ervaring uitwisselen met collega's in een ontwikkelingsland, een andere cultuur leren kennen en bijdragen aan beter onderwijs? Kom dan in actie via één van onze uitwisselingsprogramma’s DARE2GO, Going Global & World Teacher.
Op reis

World Teacher Kenia 2023

Nederlandse docenten, studenten en schoolleiders gaan samen met Keniaanse collega's werken aan beter onderwijs.

39
lopende acties
Op reis

Going Global Oeganda 2022-2023

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

62
lopende acties
Op reis

World Teacher alle landen

World Teacher is een project waarbij we in Ghana, Oeganda, India, Malawi en Suriname werken aan kwaliteitsverbetering van het onderwijs.

2
lopende acties
Op reis

Going Global Oeganda 2021-2022

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

11
lopende acties
Op reis

Going Global Ethiopie 2020 groep 2

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

16
lopende acties
Op reis

Going Global Ethiopie 2020 groep 1

Een kind dat leert, is een kind met kansen. Want op school leer je veel meer dan lezen, schrijven en rekenen. Je leert er voor jezelf opkomen. Vriendschappen aangaan en relat...

15
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2020 Groep 1

De World Teacher reis naar Malawi kon helaas vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar leerlingen in Malawi kunnen alle hulp gebruiken! Jouw donatie wordt o.a. gebruikt...

20
lopende acties
Op reis

World Teacher Malawi 2020 Groep 2

De World Teacher reis naar Malawi kon helaas vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar leerlingen in Malawi kunnen alle hulp gebruiken! Jouw donatie wordt o.a. gebruikt...

20
lopende acties
Op reis

World Teacher Suriname 2020

De World Teacher reis naar Suriname kon helaas vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar leerlingen in Suriname kunnen alle hulp gebruiken! Jouw donatie wordt o.a. gebru...

26
lopende acties
Op reis

World Teacher Oeganda 2020-2021

De World Teacher reis naar Oeganda kon helaas vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar leerlingen in Oeganda kunnen alle hulp gebruiken! Jouw donatie wordt o.a. gebruik...

7
lopende acties
Op reis

World Teacher Ghana 2020

De World Teacher reis naar Ghana kon helaas vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar leerlingen in Ghana kunnen alle hulp gebruiken! Jouw donatie wordt o.a. gebruikt om...

9
lopende acties
Op reis

World Teacher India 2020

De World Teacher reis naar India kon helaas vanwege de coronapandemie niet doorgaan, maar leerlingen in India kunnen alle hulp gebruiken! Jouw donatie wordt o.a. gebruikt om...

1
lopende acties
Op reis

DARE2GO Lang op reis

Tijdens dit lange verblijf in een ontwikkelingsland leven en werken deelnemers mee met lokale partners en de gemeenschap. Ontmoetingen met anderen en van elkaar leren staan...

4
lopende acties
Op reis

Comenius ontmoet India

In januari 2019 gaan wij, zes leerlingen, zes docenten en twee ouders van het Comenius College met twee collega’s van Edukans naar India. Het Comenius College en de organisa...

1
lopende acties