home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Privacy en regels

Privacy
Deze website wordt beheerd door Edukans. Alle gegevens die u op deze website achterlaat, worden door ons zo zorgvuldig mogelijk verwerkt. Edukans waarborgt en respecteert uw privacy, onder andere door naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens. Dit houdt onder meer in dat uw persoonsgegevens door Edukans beschermd worden en u bepaalde rechten kunt uitoefenen ten aanzien van uw persoonsgegevens. Dit “Privacy Statement” geeft een overzicht van de doeleinden van de gegevensverwerking in het kader van deze website, het gebruik van “cookies” op deze website en hoe u uw rechten ten aanzien van uw persoonsgegevens kunt uitoefenen. Lees de uitgebreide privacy statement op https://inactievooredukans.nl/page/privacy-policy.

Edukans verkoopt of verhuurt uw gegevens niet
Edukans zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen of verhuren. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Beveiliging gegevens
Edukans maakt gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Klikgedrag
Op de website worden bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Daardoor kan de inrichting van de website aangepast worden aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers.

Websites van derden
De website kan hyperlinks bevatten naar sites die buiten het domein van Edukans liggen. Voor deze sites kunnen andere voorwaarden gelden. Edukans is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze sites en de software die u daarvan zou kunnen downloaden. Het is dus voor uw eigen risico, als u deze hyperlinks gebruikt.
Regels
Content geplaatst door actievoerders moet passende tekst en foto's bevatten. Is dit niet het geval dan mag Edukans deze verwijderen.
De actiesites blijven 1 jaar na het aanmaken actief op de site, ze worden na die tijd verwijderd door Edukans. Eerder verwijderen mag uiteraard ook, neem dan contact op met Edukans [email protected].

Vragen / opt-out
Voor vragen over dit privacy Statement en/of de wijze waarop Edukans uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen met Edukans via het e-mailadres [email protected], of via de gewone post op Postbus 1492, 3800 BL Amersfoort.

Indien u zich heeft aangemeld voor de digitale nieuwsbrief en u wilt deze niet meer ontvangen, kunt u zich afmelden via de laatst ontvangen nieuwsbrief of door een e-mail te sturen naar [email protected].

Indien u geen prijs stelt op informatie over onze onderwijsprojecten, kunt u dit hier doorgeven, of stuur een e-mail aan [email protected], onder vermelding van het ‘minder post’. U kunt kiezen uit: alle post (maximaal 6 keer per jaar), maximaal 1 keer per jaar post of helemaal geen post.

Heeft u specifieke vragen of opmerkingen over deze website, dan kunt u een e-mail sturen aan [email protected].