home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Goed onderwijs

Goed basisonderwijs in Kenia, Malawi, Oeganda en Ethiopië

250 miljoen kinderen gaan wel naar school, maar leren daar veel te weinig. Door overvolle klassen en slecht opgeleide docenten is het onderwijs vaak van lage kwaliteit. Sommige kinderen kunnen na vier jaar school hun eigen naam nog niet eens schrijven. Ouders zien dan vaak niet in waarom ze hun kinderen naar school zouden sturen en willen dat hun kinderen op het land of in het huishouden gaan werken. Terwijl goed onderwijs cruciaal is om uit de vicieuze cirkel van armoede te ontsnappen. Met jouw hulp kan Edukans docenten trainen en ouders ervan overtuigen dat school belangrijk is. Hierdoor gaan meer kinderen naar school en leren ze meer.

Start een actie!