home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton

Integriteit

Edukans streeft naar een hoog niveau van integriteit. Dit uit zich in een veilig werkklimaat voor al onze medewerkers en vrijwilligers en in een integere omgang met de mensen met wie we werken.

Om dit te realiseren, hebben wij een gedragscode opgesteld die door iedereen die zich aan Edukans committeert, wordt ondertekend. Deze gedragscode richt zich op het voorkomen van:

  • Machtsmisbruik: corruptie, belangenverstrengeling en partijdigheid, openbaarmaking van vertrouwelijke informatie,
    verwijtbare nalatigheid;
  • FinanciĆ«le overtredingen: fraude, diefstal, verduistering van eigendommen of diensten, opzettelijke verspilling;
  • Interpersoonlijke schendingen: discriminatie, vernedering, geweld, pesten, (seksuele) intimidatie, (seksueel) geweld.
Daarnaast is integriteit onderwerp van gesprek binnen de organisatie, zodat de bewustwording rondom dit onderwerp vergroot wordt. Hiermee creƫren we een organisatiecultuur waarin mensen elkaar durven aanspreken en waarin het melden van misstanden wordt aangemoedigd.

Meldpunt

Wanneer je getuige of slachtoffer bent (geweest) van ongewenst gedrag of een (mogelijke) integriteitsschending, meld dit dan bij onze Integrity Officer via [email protected]. Meldingen worden vertrouwelijk behandeld.

Als je wilt, kun je ook anoniem een melding doen. Volg deze link naar het webportaal dat extern is gecontracteerd en wordt gehost door Navex. Wanneer je hier een melding doet, ontvang je een geautomatiseerde persoonlijke ID voor follow-up.

Proces en integriteitsbeleid

Hieronder kun je ons integriteitsbeleid en nogmaals de gedragscode inzien. In ons integriteitsbeleid staat meer informatie over hoe een melding wordt behandeld.