home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Goed onderwijs

Goed basisonderwijs in Kenia

In het westen van Kenia loopt het basisonderwijs flink achter. De scholen zijn zwak in vergelijking met de rest van Kenia, het percentage HIV besmettingen is het hoogst, gemeenschappen zijn het minst betrokken en het management van scholen is slecht ontwikkeld. Met dit project willen we 31 extra basisscholen voorzien van extra hulp. Alle scholen krijgen een computer om zowel de lessen als de directie van de school te ondersteunen. De directies van de scholen krijgen trainingen om te leren hoe zij bij de overheid geld kunnen aanvragen voor verbetering van het onderwijs. In de toekomst moeten de scholen zichzelf op deze manier kunnen redden. Hiermee zorgen we voor een duurzame verandering.

Start een actie!