home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Goed onderwijs

Beter onderwijs voor kinderen in India

Veel kinderen in de Indiase staat Odisha gaan vroegtijdig van school. Daardoor hebben ze niet de kennis en vaardigheden die zo hard nodig zijn om een betere toekomst op te bouwen. Er is een tekort aan leraren en de leraren die er zijn, zijn slecht opgeleid. Er is veel ongelijkheid tussen jongens en meisjes. Verbetering van het onderwijs is hier hard nodig! Edukans werkt samen met 50 basisscholen om de kwaliteit van onderwijs te verbeteren. We kijken niet alleen naar het schoolgebouw en de materialen, maar ook naar de kwaliteit van de leraren en het schoolmanagement. Met extra aandacht op seksuele voorlichting willen we schooluitval door kindhuwelijken verminderen. We betrekken de gemeenschap bij het onderwijs en zorgen dat de school geschikt is voor jongens én meisjes. Zo richten we bijvoorbeeld oudercomités op. Op alle scholen werken we aan een goede leeromgeving voor de kinderen. Zo voorzien we scholen in India van schone klaslokalen en toiletten en ondersteunen we hen met goed lesmateriaal. We leiden docenten op, zodat zij op kunnen lesgeven. Daarnaast trainen we docenten in kinderpsychologie, seksuele voorlichting en life skills. Ook de schoolbesturen betrekken we bij het verbeteren van het onderwijs. Zij krijgen meer duidelijkheid over hun rol en verantwoordelijkheden. De schoolbesturen zorgen voor meer betrokkenheid van de ouders. Een betere samenwerking tussen de school en de gemeenschap zorgt voor beter onderwijs. We kijken naar de hele leeromgeving van de kinderen en betrekken iedereen die daar een rol in speelt. Hierdoor krijgen kinderen in India de kans hun talenten te ontplooien!

Start een actie!