home_hover home mail_hover mail-small_hover mail-small mail activities_hover activities cancel check_hover check chevron clock close_hover close comment days edit_hover edit-small edit external_hover external facebook_hover facebook information_hover information link_hover link logout_hover logout mute_hover mute pause_hover pause plus radiocheck report_hover report reporters_hover reporters search share-bottom share-right sponsors_hover sponsors supporters_hover supporters-small supporters tag-right_hover tag-right twitter_hover twitter updates_hover updates user_hover user volume playbutton
Goed basisonderwijs

Alfabetisering in Mali

Het volk van de Dogon woont al sinds de 15de eeuw in een gebied in Mali dat ontoegankelijk en weinig vruchtbaar is. De bevolking is heel arm. De kinderen die gewend zijn aan het overbrengen van kennis door te praten, hebben grote moeite om de aansluiting te vinden bij onderwijs gebaseerd op geschreven taal. Zij krijgen hierdoor niet de kans zich te ontwikkelen en aan armoede te ontsnappen. Doelstelling van dit project is om de analfabetisering, die heel hoog is in het Dogon gebied, tegen te gaan.

Start een actie!
€0.00 €10000.00
0%
Actie door: Tim de Jager